Cari di Blog ini...

Senin, 29 Oktober 2012

Rekaman Kajian Ushul Tsalatsah-Ustadz Askari


UTSULUTS TSALATSAH

 001.Tarjamah Mualif_220204.mp3 (Qc).mp3 (2.1MB, 22nd September 2006)

 002.Tarjamatu Syarih_230204.mp3 (Qc).mp3 (1.9MB, 22nd September 2006)

 003.Penjelasan Bismillahirrahman _250204 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 004.Ma'rifatullah wa ma'rifatu Nabiyihi_260204.mp3 (Qc).mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 005.Wama'rifatul diinul islam bil adillah_290204.mp3 (Qc).mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 006.Ats-Tsaniya Al 'amalu bihi_ 270204.mp3 (Qc).mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 007.Ar-Roobi' Assbru ala ada'_280204 (Qc).mp3 (2.1MB, 22nd September 2006)

 008.Wal asri _290204.mp3 (Qc).mp3 (2.3MB, 22nd September 2006)

 009.Qoola Syafi'i_300204.mp3 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 010.I'lam rahimahullah annahu yajibu 'ala kulli muslim (1)_1.mp3 (1.6MB, 22nd September 2006)

 011.I'lam rahimahullah annahu yajibu 'ala kulli muslim (2)_1.mp3 (1.2MB, 22nd September 2006)

 012.Walam yatrukna hamalan_160304.mp3 (Qc).mp3 (1.2MB, 22nd September 2006)

 013.Faman Ataa'ahu dakholal jannah_160304.mp3 (Qc).mp3 (1.9MB, 22nd September 2006)

 014.Ats-tsani annallaha laa yardlo_170304 (Qc).mp3 (1.4MB, 22nd September 2006)

 015.Atsaalitsa anna man athoo'a_180304.mp3 (Qc).mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 016.wa a'dlomu maa amarallhu bihi (2)_250304.mp3 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 017.Wa a'dlomu maa naha 'anhuu syirku_280304 (Qc).mp3 (1.4MB, 22nd September 2006)

 018.Faidza qiilalaka maa utsuluts-tsalaatsatu (1)_010404.mp3.mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 019.Faidza qiilalaka maa utsuluts-tsalatsatu (2)_040404.mp3 .mp3 (1.6MB, 22nd September 2006)

 020.Waddiinahu wanabiyyahu muhammad_060404.mp3 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 021.Inna robbakumullahulladi_120404.mp3 (Qc).mp3 (2.4MB, 22nd September 2006)

 022.Warobbul huwal ma'buud_130404.mp3 (Qc).mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 023.Wa anwa'ul 'ibadatillati_140404.mp3 (Qc).mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 024.Addu'aau mukhul ibadah_150404.mp3 (Qc).mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 025.Addaliilu Khoufi_190404 (Qc).mp3 (2.1MB, 22nd September 2006)

 026.Wa dalilu rojaa_200404 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 027. Dalil Tawakkal (2)_210404 (Qc).mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 028. Dalil Raghbati_220404 (Qc).mp3 (1.2MB, 22nd September 2006)

 029. Dalil Khosyati_250404 (Qc).mp3 (1.4MB, 22nd September 2006)

 030. Dalil Isti'anati_260404 (Qc).mp3 (1.6MB, 22nd September 2006)

 031. Dalil Isti'adati (1)_270404 (Qc).mp3 (2.1MB, 22nd September 2006)

 032. Dalil Isti'adati (2)_280404 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 033. Dalil Istighaasah_050504 (Qc).mp3 (2.2MB, 22nd September 2006)

 034. Dalil menyembelih & Dalil Nadzar_060504 (Qc).mp3 (2.7MB, 22nd September 2006)

 035. Dasar ke-2 dari 3 landasan pokok_080504 (Qc).mp3 (1.3MB, 22nd September 2006)

 036. Pengertian Islam (1)_090504 (Qc).mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 037. Pengertian Islam (2)_100504 (Qc).mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 038. Dalil tentang pengertian Islam dan Syahadatullah_110504.mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 039. Dalil bahwa Muhammad adalah utusan Allah_120504 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 040. Ma'na dari syahadat anna muhammadarrosuulullah_130504 (.mp3 (2.2MB, 22nd September 2006)

 041. Dalil sholat dan zakat_170504 (Qc).mp3 (1.9MB, 22nd September 2006)

 042. Tingkatan yang ke-2 Al Iman_180504 (Qc).mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 043. Rukun iman itu ada 6 (1)_190504 (Qc).mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 044. Rukun iman itu ada 6 (2)_200504 (Qc).mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 045. Beriman kepada Allah 01_250504 Qc.mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 046. Beriman kepada Allah 02_270504 Qc.mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 047. beriman kepada Malaikat 1_300504 Qc.mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 048. Beriman kepada malaikat 2_310504 Qc.mp3 (1.9MB, 22nd September 2006)

 049. Beriman kepada kitab_010604 Qc.mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 050. Beriman kepada Rosul 1_020604.mp3 (2.3MB, 22nd September 2006)

 051. Beriman kepada Rosul 2_030604 Qc.mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 052. Beriman kepada Rosul 3_080604 Qc.mp3 (1.6MB, 22nd September 2006)

 053.001. Beriman kepada hari akhir 1_090604 Qc.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 053.002. Beriman kepada hari akhir 2_100604 Qc.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 053.003. Beriman kepada hari akhir 3_140604 Qc.mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 053.004. Beriman kepada hari akhir 4_150604 Qc.mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 053.005. Beriman kepada hari akhir 5_170604 Qc.mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 053.006. Beriman kepada hari akhir 6_200604 Qc.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 053.007. Beriman kepada hari akhir 7_210604 Qc.mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 053.008. Beriman kepada hari akhir 8_220604 Qc.mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 054.001. Beriman kepada takdir Allah 1_240604 Qc.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 054.002. Beriman kepada takdir Allah 2_270604 Qc.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 054.003. Beriman kepada takdir Allah 3_280604 Qc.mp3 (2.2MB, 22nd September 2006)

 054.004. Beriman kepada takdir Allah 4_290604 Qc.mp3 (1.6MB, 22nd September 2006)

 054.005. Beriman kepada takdir Allah 5_300604 Qc.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 055.001. Al Ikhsan 1_010704 Qc.mp3 (1.9MB, 22nd September 2006)

 055.002. Al Ikhsan 2_040704 Qc.mp3 (2.1MB, 22nd September 2006)

 055.003. Al Ikhsan 3_050704 Qc.mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 056.001. Ushul ke-3.Mengenal Nabi 1_060704 Qc.mp3 (1.2MB, 22nd September 2006)

 056.002. Mengenal nabi 2_070704 Qc.mp3 (2.1MB, 22nd September 2006)

 056.003. Mengenal Nabi 3_080704 Qc.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 056.004. Mengenal Nabi 4_120704 Qc.mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 056.005. Mengenal Nabi 5_130704 Qc.mp3 (2.8MB, 22nd September 2006)

 056.006. Mengenal Nabi 6_140704 Qc.mp3 (1.6MB, 22nd September 2006)

 056.007. Mengenal Nabi 7_150704 Qc.mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 057.001. Hukum tinggal di negeri kafir 1_190704 Qc.mp3 (2.3MB, 22nd September 2006)

 057.002. Hukum tinggal dinegeri kafir 2_200704 Qc.mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 057.003. Hukum tinggal di negeri kafir 3_210704 Qc.mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 057.004. Hukum tinggal di negeri kafir 4_220704 Qc.mp3 (2.1MB, 22nd September 2006)

 057.005. Hukum tinggal di negeri kafir 5_250704 Qc.mp3 (2.2MB, 22nd September 2006)

 058. Turunnya syari'at islam yg lainnya_260704 Qc.mp3 (982.1KB, 22nd September 2006)

 059. Wafatnya Rasulullah_270704 Qc.mp3 (1.9MB, 22nd September 2006)

 060.001. Dan agama ini telah sempurna 1_280704 Qc.mp3 (1.1MB, 22nd September 2006)

 060.002. Dan agama ini telah sempurna 2_070804 Qc.mp3 (1.6MB, 22nd September 2006)

 061. Dalil akan wafatnya Rasulullah_080804 Qc.mp3 (1.5MB, 22nd September 2006)

 062. Penghisaban amal manusia_090804 Qc.mp3 (1.8MB, 22nd September 2006)

 063.001. Kafirnya orang yg mendustakan hari kebangkitan 1_100804.mp3 (2MB, 22nd September 2006)

 063.002. Kafirnya orang yg mendustakan hari kebangkitan 2_110804.mp3 (1.7MB, 22nd September 2006)

 064.001. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam 1_120804 Qc.mp3 (3.5MB, 22nd September 2006)

 064.002. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam 2_140804 Qc.mp3 (2.3MB, 22nd September 2006)

 065.001. Macam-macam Thooghut 1_140804 Qc.mp3 (2.4MB, 22nd September 2006)

 065.002. Macam-macam Thoghut 2_160804 Qc.mp3 (1.4MB, 22nd September 2006)

 065.003. Macam-macam Thooghut 3 & Tammat_160804 Qc.mp3 (4.2MB, 22nd September 2006)

 Matan Ushulu Tsalatsah ma'a dalil.rtf (117.9KB, 8th June 2002)

Kunjungi: www.ilmoe.com

Sumber: http://www.statics.ilmoe.com/kajian/aqidah/Tiga-Landasan-Utama/

2 komentar:

  1. Link cadangan :

    https://ia600602.us.archive.org/23/items/KajianKitabUshulTsalatsah/

    BalasHapus
  2. Alhamdulillah.. jazzakallohu khoir. Ijinkan saya mendownloads kajian ushul tsalatsah. Memoga menjadi amal jariah.

    BalasHapus

Terima kasih telah membaca artikel kami. Besar harapan kami untuk bisa membaca komentar para pengunjung. Dan berkomentar lah dengan nama (jangan anonim), dan jika berkenan isikan email/website anda supaya saya bisa mengunjungi balik anda semua. terima kasih.